vertaalbureau eurotaal - Disclaimer/ algemene voorwaarden

 
Disclaimer
De informatie op de site van vertaalbureau Eurotaal Hilversum is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat deze informatie onvolledig, onjuist of niet meer actueel is. Het gebruik van informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker van onze site. Wijzigingen in prijzen, voorwaarden en/of diensten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Diverse links op deze site verwijzen naar websites van derden. Ons vertaalbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uw gebruik van deze sites.
Onze Algemene Voorwaarden
Op alle rechtsbetrekkingen tussen vertaalbureau Eurotaal Hilversum en haar opdrachtgevers zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 32054660. Wij wijzen toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd uitdrukkelijk van de hand, tenzij vertaalbureau Eurotaal Hilversum met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd. De volledige tekst vindt u hier.
..
De Algemene Voorwaarden van vertaalbureau Eurotaal.........
Een kijkje bij ons vertaalbureau? - Info-Links ›››
Grote vertaling met korting • Vertaling Nederlands-Frans e.a. talen - onze tarieven
..